Чтобы подписаться на рассылку с новостями сайта нужно войти на сайт под своим именем либо зарегистрироватьсяПогода в Киеве

  • Russian (CIS)
  • English (United Kingdom)
20 жовтня в конференц-залі НМАПО ім. П.Л.Шупика з успіхом пройшла Науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні питання загальної та невідкладної хірургії»
There are no translations available.

Як завжди ділова осінь дарує багато спеціалізованих заходів для українських лікарів. Ось і в цьому діловому сезоні компанія «МедіаМед» з партнерами приготувала що найменш шість цікавих заходів з міжнародною участю. Так 20 жовтня в конференц-залі НМАПО ім. П.Л.Шупика з успіхом пройшла Науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні питання загальної та невідкладної хірургії», яка була присвячена 80-річчю кафедри загальної та невідкладної хірургії ім. П.Л.Шупика.
Більш ніж 270 лікарів та спеціалістів в області хірургії змогли ознайомитися з цікавою програмою заходу. Організаторами виступили кафедра загальної та невідкладної хірургії академії ім. П.Л.Шупика при підтримці компанії «МЕДІАМЕД». Головуючі заходу: Вороненко Ю.В., Крижевський В.В., Радзіховський А.П., Шуба В.Й.

Конференція була відкрита цікавою доповіддю про 80 років функціювання кафедри загальної та невідкладної хірургії. (Доповідачі: Крижевський В.В., Радзіховський А.П.). Слухачі конференції змогли також прослухати  доповідь про «15-РІЧНИЙ КЛІНІЧНИЙ ДОСВІД ЛІКУВАННЯ ГОСТРОЇ НЕПРОХІДНОСТІ КИШКОВОГО ТРАКТУ У МІСЬКОМУ СПЕЦІАЛІЗОВАНОМУ ЦЕНТРІ». (Доповідачі: Крижевський В.В.,  Радзіховський А.П, Біляєва O.О., Колесников Є.Б., Мироненко О.І., Мендель М.А., Знаєвський M.І., Рибянець Ю.В., Бродська А.П, Іванченко Р.В.). Велику увагу аудиторії було привернуто до наступних  доповідей в рамках конференції: «ПЕРИТОНІТ ЯК СОЦІАЛЬНА ТА ЕКОНОМІЧНА ПРОБЛЕМА» (Допововідачі: Біляєва О.О., Крижевський В.В.,  Радзіховський А.П, Мендель М.А., Крижевський Є.Є.). «СУЧАСНІ ХІРУРГІЧНІ ПІДХОДИ В ЛІКУВАННІ ТЯЖКОГО ГОСТРОГО ПАНКРЕАТИТУ» (Доповідачі: Дронов О.І., Ковальська І.О., Горлач А.І., Задорожня К.О.). «МІНІ-ІНВАЗИВНИЙ СТЕЙПЛЕРНИЙ МЕТОД ОПЕРАЦІЇ – «ЗОЛОТИЙ СТАНДАРТ» В ХІРУРГІЇ МОРБІДНОГО ОЖИРІННЯ» (Доповідач: Колесников Є.Б.). «ПРОФІЛАКТИКА СТРЕСОВОГО ЕРОЗИВНО – ВИРАЗКОВОГО ПОШКОДЖЕННЯ ШЛУНКОВО-КИШКОВОГО ТРАКТУ В  РАННЬОМУ ПІСЛЯОПЕРАЦІЙНОМУ ПЕРІОДІ» (Доповідачі: Крижевський В.В., Мироненко О.І.).

В пленарному засіданні № 2 головуючими виступили наступні спеціалісти: Біляєва О.О., Лівшиць Ю.З., Фелештинський Я.П. Треба відмітити, що друге пленарне засідання виявилось також цікавим для вахівців в області хірургії. В рамках цього засідання слухачі ознайомились з наступними доповідями:   «РЕЗУЛЬТАТИ ЛІКУВАННЯ ПАЦІЄНТІВ З ГЕНЕРАЛІЗОВАНИМ ПЕРИТОНІТОМ МЕТОДОМ ВАКУУМ­АСИСТОВАНОЇ ЛАПАРОСТОМІЇ В ПОЄДНАННІ З ПУЛЬСІОННИМ ЛАВАЖОМ ЧЕРЕВНОЇ ПОРОЖНИНИ» (Доповідачі: Лівшиць Ю.З., Валецький В.Л., Процюк Р.Р., Зайченко П.А., Михальчевський П.С., Жураковський А.М.). «НЕСПРОМОЖНІСТЬ КОЛОРЕКТАЛЬНОГО АНАСТОМОЗУ ЯК ПРОГНОСТИЧНИЙ ФАКТОР В КОМБІНОВАНОМУ ЛІКУВАННІ ХВОРИХ НА РАК ПРЯМОЇ КИШКИ» (Доповідачі: Колеснік О.О., Махмудов Д.Е., Шудрак А.А., Безносенко А.П., Звірич В.В).  «ПРОФІЛАКТИКА ЕНДОГЕННОЇ ІНТОКСИКАЦІЇ ТА ЕНТЕРАЛЬНОЇ НЕДОСТАТНОСТІ ПРИ ЛІКУВАННІ ГОСТРОЇ КИШКОВОЇ НЕПРОХІДНОСТІ» (Доповідачі: Вільцанюк О.А., Логачов В.К., Вільцанюк О.О.). «ОПТИМІЗАЦІЯ ФОРМУВАННЯ ТОВСТОКИШКОВИХ АНАСТОМОЗІВ» (Доповідачи: Соломко А.В., Вільцанюк О.А., Знаевський М.І. «ЗМІНИ ІНСУЛІНОРЕЗИСТЕНТНОСТІ ПІСЛЯ ЗДІЙСНЕННЯ ІЛЕОДУОДЕНОПЛАСТИКИ» (Доповідачі: С.Є. Подпрятов, С.С. Подпрятов, І.О. Бєлоусов, В.П. Корчак, Т.А. Довгіч. «АБДОМІНОПЛАСТИКА В ПОДНАННІ З ГРИЖОСІЧЕННЯМ У ПАЦІЄНТІВ, ОПЕРОВАНИХ З ПРИВОДУ ОЖИРІННЯ» (Доповідачі:Колесников Є.Б., Халмі Д.). «АНТИБАКТЕРІАЛЬНА СТІЙКІСТЬ ЕЛЕКТРОЗВАРНОГО З’ЄДНАННЯ» (Доповідачі: С.С. Подпрятов, С.Є. Подпрятов, С.Г. Гичка, І.М. Слободянюк, О.І. Уманець, В.А. Ткаченко, В.В. Салата, В.В. Іваха, І.О. Бєлоусов, В.П. Корчак, С.М. Корбут). «ЕНДОСКОПІЧНЕ СТЕНТУВАННЯ ЖОВЧНИХ ПРОТОК» (Доповідачі: Насташенко І.Л, Довбенко О.В., Негря Е.В., Хоменко Д.І.). «ХІРУРГІЧНА ПРОФІЛАКТИКА ВЕНОЗНИХ ТРОМБОЕМБОЛІЧНИХ УСКЛАДНЕНЬ ПРИ ФЛОТУЮЧИХ ТРОМБОЗАХ ПІДКОЛІННО-СТЕГНОВОГО СЕГМЕНТУ» (Доповідачі: В.І. Смовженко, С.М. Піотрович, В.С. Андрієць, І.В. Хмеляр, С.О. Симоненко). «НАВЧАННЯ ПРАКТИЧНИМ НАВИЧКАМ ЛАПАРОСКОПІЧНОЇ ХІРУРГІЇ НА КОРОТКОТРИВАЛИХ КУРСАХ» (Доповідачі: Крижевський В.В., Мендель М.А., Вільгаш А.М.).

Слідуюче пленарне засідання було відкрито наступними  головуючими: Колесников Є.Б.,Подпрятов С.Є., Саволюк С.І. і включило в собі шість цікавих доповідей, а саме: «ВИКОРИСТАННЯ ЛАПАРОСКОПІЇ В ДІАГНОСТИЦІ РЕЦИДИВУ РАКА ЯЄЧНИКА» (Доповідачи: Харченко Є.В., Манжура О.П., Бойко В.В., Поступаленко А.В.). «РЕЗУЛЬТАТИ ЗАСТОСУВАННЯ ЗАКИСУ АЗОТУ, ЯК ГАЗОВЕ СЕРЕДОВИЩЕ ПРИ ЛАПАРОСКОПІЇ». (Доповідачі: Саволюк С.І., Балацький Р.О., Зубаль В.І.). «ОБГРУНТУВАННЯ ХІРУРГІЧНОГО МЕТОДУ ЛІКУВАННЯ БЕШИХИ». (Доповідачі: Біляєва О.О., Шендрик В.Г., Устинченко Ф.А.). «ХІРУРГІЧНЕ ЛІКУВАННЯ ХРОНІЧНОГО ГНІЙНОГО ГІДРАДЕНІТУ». (Доповідач: Мендель М.А.). «ГНІЙНО-ЗАПАЛЬНІ ЗАХВОРЮВАННЯ М’ЯКИХ ТКАНИН В СТРУКТУРІ ХІРУРГІЧНОЇ ПАТОЛОГІЇ» (Доповідачі: Біляєва О.О., Кароль І. В.). «ЕФЕКТИВНІСТЬ ОКСИДУ АЗОТУ В КОМПЛЕКСНОМУ ЛІКУВАНІ ТРОФІЧНИХ ВИРАЗОК У ОСІБ ПОХИЛОГО ТА СТАРЕЧОГО ВІКУ З ХРОНІЧНОЮ ВЕНОЗНОЮ НЕДОСТАТНІСТЮ НИЖНІХ КІНЦІВОК». (Доповідачі: Крижевський В.В., Біляєва О.О., Рибянець Ю.В., Балінська М.І.).

Як зазвичай закінчення конференції  відзначилося обговоренням доповідей та врученням сертифікатів.

Інформаційно-освітнє агентство «ВІраІнфо»  дякує організаторів даної конференції та персонально компанії «МедіаМед» за надану можливість участі в професійному заході.


 
 
 

© 2006-2015 Информационно-сервисное агентство "ВИраИнфо". Все права защищены.