Чтобы подписаться на рассылку с новостями сайта нужно войти на сайт под своим именем либо зарегистрироватьсяПогода в Киеве

  • Russian (CIS)
  • English (United Kingdom)
Статьи
22-23 вересня в Київі пройшла науково-практична конференція

22-23 вересня 2016 року в Великому  конференц-залі Національної академії наук України в Київі з успіхом пройшла Науково-практична конференція з міжнародною участю «Впровадження вітчизняних розробок в діагностиці та лікуванні захворювань нервової системи», що внесена  в «Реєстр з’їздів, конгресів, симпозіумів і науково-практичних конференцій, що проводяться в 2016 році МОЗ і НАМН України» за № 164

Організаторами даного заходу виступили: НМУуніверситет імені О.О. Богомольця, кафедра неврології, ГО «Академія практикуючих неврологів» Куратор: завідуюча кафедри неврології НМУ імені О.О. Богомольця, професор - Соколова Лариса Іванівна. Даний захід як завжди пройшов при підтримці компанії «МедіаМед».

Загалом в рамках наукової програми конференції були висвітленні наступні питання: Предиктори, патогенез, клініка, діагностика та лікування інсульту; Когнітивні та психоемоційні порушення в неврології; Сучасні підходи до діагностики і лікування розсіяного склерозу; Захворювання периферичної нервової системи; Нейродегенеративні захворювання: хвороба Паркінсона, хвороба Альцгеймера; Епілепсія та не епілептичні пароксизмальні стани в неврології; Фармакотерапія в неврології; Якість життя та реабілітація пацієнтів із захворюваннями нервової системи.

До участі у роботі конференції приєдналися понад 370 лікарів з України, Біларусі, США  за спеціальністю, що працюють за напрямками: неврологія, психіатрія, лікувальна фізкультура і спортивна медицина, медицина невідкладних станів, медична психологія, психотерапія, неврологія, нейрохірургія, організація і управління охороною здоров'я, рефлексотерапія, фізіотерапія, функціональна діагностика, лікувальна справа (невідкладні стани), загальна практика / сімейна медицина, клінічна лабораторна діагностика, а також кардіологи.

В ранці 22 вересня, проф.., зав. Кафедри неврології НМУ ім.. О.О. Богомольца, Соколова Л.І.,  та проф.. Антоненко К.В. відкрили  пленарне засідання яке було присвячено 175-річчю Національного медичного університету імені О.О.Богомольця. Згідно програми конференції слухачі змогли ознайомитися з наступними доповідями в рамках першого дня заходу: «Стан надання медичної допомоги хворим на ішемічний інсульт у м. Києві (за попередніми даними прагматичного спостереження)»Доповідачі: Прокопів М.М., Рогоза С.В. (НМУУніверситет імені О.О. Богомольця  м. Київ), «Судинна деменція. Клініка, діагностика. Лікування» - Доповідач : Григорова І.А. (ХНМУ,  м. Харків), «Застосування блокаторів глутаматних рецепторів в неврології» - Доповідач: Карабань І.М. (ДУ «Інститут геронтології НАМН України», м. Київ), «Комбінована фармакотерапія в неврології: поліпрагмазія чи мультимодальна стратегія?», Доповідач - Бурчинський С.Г. (ДУ «Інститут геронтології НАМН України», м. Київ), «Нестандартні підходи при лікуванні больових синдромів в клінічній практиці» - Доповідач: Мельник В.С. (НМУ імені імені О.О.Богомольця, м. Київ), «Деякі аспекти лікування больового синдрому» - Доповідач: Князькова І.І. (Харьківський НМУУніверситет).

Необхідно відмітити, що для слухачів конференції був дуже цікавим блок «МЕТОДИ РЕГЕНЕРАТИВНОЇ МЕДИЦИНИ В НЕВРОЛОГІЇ», модераторами якого виступили В.С.МЕЛЬНИК, Д.О.ЗУБОВ. В рамках цього блоку відвідувачі змогли дізнатися корисну інформацію в наступних доповідях: «Розробка інноваційних біомедичних продуктів для клітинної терапії неврологічних захворювань» - Дополвідач: Зубов Д.О. (ДУ "Інститут генетичної та регенеративної медицини НАМН України", Київ, Україна, Біотехнологічна лабораторія ilaya), « Мультипотентні стовбурові клітини - похідні нервового гребеня: морфофункціональні властивості та перспективи використання в неврології та нейрохірургії», Дополвідач: Васильєв Р.Г. (ДУ "Інститут генетичної та регенеративної медицини НАМН України", м. Київ, Біотехнологічна лабораторія ilaya.regeneration, Медична компанія ilaya, м. Київ)regeneration, Медична компанія ilaya, м. Київ), «Доклінічне дослідження нейропротекторного ефекту стобурових клітин різного генезу на органотиповій культурі гіпокампа після моделювання ішемічного пошкодження», Дополвідач: Рибачук О.А. (ДУ "Інститут генетичної та регенеративної медицини НАМН України", м. Київ, Біотехнологічна лабораторія ilaya.regeneration, Медична компанія ilaya, м. Київ Інститут фізіології ім. О.О. Богомольця НАН України, м. Київ), «Вплив трансплантації стовбурових клітин різної генеалогії у комплексі з синтетичним матриксом NeoroGel на перебіг експериментальної травми спинного мозку та синдрому посттравматичної спастичності», Доповідач: Медведєв В.В. (НМУ імені О.О.Богомольця, м. Київ), «Попередні результати застосування клітинної терапії на основі мультипотентних мезенхімальних стромальних клітин в лікуванні екструзій міжхребцевих дисків», Доповідач: Грицик В.Ф. (Медична компанія ilaya, м. Київ), «Перспективи використання стромальних клітин в терапії неврологічних захворювань», Доповідач: Мельник В.С. (НМУ імені О.О.Богомольця, м. Київ, Медична компанія ilaya, м. Київ).

В рамках освітнього проекту у галузі клінічних нейронаук "НЕЙРОСТУДІЇ": ЕПІЛЕПСІЯ,  який був започатковано Кафедрою неврології, НМУ ім. О.О. Богомольця, Інсультним центром, МЦ "Універсальна клініка "Оберіг" та ВГО "Українською асоціацією боротьби з інсультом" (Модератори: СОКОЛОВА Л.І., ПРОКОПІВ М.М., ФЛОМІН Ю.В.) на конференції були представлені  наступні цікаві доповіді:  «Оптимальна допомога хворим з епілептичними нападами: від настанов до клінічної практики», Доповідач: Литовченко Т.А. (Харківська медична академія післядипломної освіти, м. Харків), «Роль ЕЕГ у діагностиці неврологічних захворювань», Доповідач: Омельяненко А.А. (Клініка «Оберіг», м. Київ), «Пізні неврологічні ускладнення у пацієнтів з інсультом: післяінсультна епілепсія»,  Доповідач: Фломін Ю.В. (Клініка «Оберіг», м. Київ), «Відео-ЕЕГ моніторинг: можливості методу», Доповідач: Студеняк Т.О. (Ужгородський обласний клінічний центр нейрохірургії та неврології, м. Ужгород), «Початок, моніторинг, зміна та припинення лікування при епілепсії», Доповідач: Крилова В.Ю. (НМУ імені О.О.Богомольця, м. Київ), «Сучасні аспекти хірургічного лікування епілепсії», Доповідач: Костюк К.Р. (ДУ «Інститут нейрохірургії імені А.П. Ромоданова НАМН України», м. Київ).

Не менш цікавою була програма другого дня конференції (23 вересня), яка почалася з блоку «ЦЕРЕБРОВАСКУЛЯРНА ПАТОЛОГІЯ ТА ВЕГЕТАТИВНА ДИСФУНКЦІЯ», модераторами якого виступили В.І.БОБРОВА та О.Г.МОРОЗОВА. В рамках цього блоку доповідачами були розкриті наступни теми: «Церебральний інсульт в осіб молодого віку.», Доповідачі: Мяловицька О.А., Небор Я.Я. (НМУ імені О.О.Богомольця, м. Київ), «Ге ндерні особливості ішемічного інсульту», Доповідач: Антоненко К.В. (НМУ імені О.О.Богомольця, м. Київ), «Предиктори несприятливого функціонального виходу пацієнтів з гострим ішемічним інсультом на тлі метаболічного синдрому», Доповідач: Бабенко В.В. (НМУ імені О.О.Богомольця, м.Київ, ДУ «Інститут серця МОЗ України», м. Київ), «Сучасні підходи до профілактичного лікування мігрені», Доповідач: Дідкова Ю.П. (Київська Клінічна Лікарня на залізничному транспорті №2, м. Київ), «Цервікальні механізми розвитку вегетативних дисфункцій: особливості перебігу та діагностики», Доповідачи: Морозова О.Г., Ярошевський О.А., Липинська Я.В. (Харківська медична академія післядипломної освіти, м. Харків), «Кореляція нейрофізіологічних характеристик тремору із вегетативними розладами»,  Доповідач: Олексюк-Нехамес А.Г. (Львівський інститут медсестринтства та лабораторної медицини імені Андрея Крупинського, м. Львів), «Блокади при болях у спині: особливості лікування», Доповідач: Середа В.Г. (Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л.Шупика, м. Київ).

Також увага слухачів була націлена на  вивчання проблем «ДЕМІЄЛІНІЗУЮЧИХ ТА ІНФЕКЦІЙНИХ ЗАХВОРЮВАННЬ НЕРВОВОЇ СИСТЕМИ». Модераторами цього блоку виступили: Л.І.СОКОЛОВА, О.А.МЯЛОВИЦЬКА. Слухачі змогли ознайомитися з наступними доповідями по цим питанням: « Первинна і вторинна профілактика розсіяного склерозу», Доповідач: Соколова Л.І. (НМУ імені О.О.Богомольця, м. Київ), «Сучасні уявлення про механізми розвитку, діагностику та лікування втоми у хворих на розсіяний склероз», Доповідачи: Мяловицька О.А., Хижняк Ю.В. (НМУ імені О.О.Богомольця, м. Київ), «Втома і депресія у хворих на розсіяний склероз на тлі інтерферонотерапії», Доповідачи: Довбонос Т.А., Хижняк Ю.В. (НМУ імені О.О.Богомольця, м. Київ), «Інтратекальний синтез антитіл в діагностиці інфекційних та автоімунних уражень нервової системи», Доповідач: Шагінян В.Р. (ДУ «Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського НАМН України», м. Київ).

В наші часи, найбільш популярним направленням медицини є сімейна, тому останній блок конференції був присвячений саме ЛІКАРЯМ СІМЕЙНОЇ ПРАКТИКИ. З можливістю ознайомитись з розгляду клінічних  випадків в практиці неврологів. Модератори: Т.І.ІЛЛЯШ, Л.О.ВАКУЛЕНКО. В рамках цього блоку відвідувачі змогли прослухати наступні цікаві доповіді:   «Практичний досвід оптимізаціії лікування вертеброгенної патології за допомогою комплексних біорегуляційних препаратів», Доповідач: Вакуленко Л.О. (Олександрівська клінічна лікарня м. Києва), «Експериментальні підходи до терапії нейрозапалення у разі хвороби Паркінсона», Доповідач:

Бойко О.В. (Білоруська медична академія післядипломної освіти, м. Мінськ, Білорусь), «Роль фактора, що активує В-лімфоцити (BAFF/BLIS), у патогенезі і діагностиці хронічної запальної демієлінізуючої полінейропатії», Доповідач: Селицький М.М. (Білоруська медична академія післядипломної освіти, м. Мінськ, Білорусь), «Міастенія в осіб похилого віку», Довідачи: Коваленко¹ Н.В., Рогоза² С.В. (¹Олександрівська клінічна лікарня м. Києва, ²НМУ імені О.О.Богомольця, м. Київ), «Туберкульозний менінгіт на тлі ВІЛ-інфекції. Клінічний випадок», Доповідач: Довбонос Т.А., (НМУ імені О.О.Богомольця, м. Київ), «Клінічний випадок білатерального ураження базальних гангліїв», Доповідач: Антоненко К.В., (НМУ імені О.О.Богомольця, м. Київ).

Окрім научної наукової частини конференції відвідувачі змогли також ознайомитися з новинками продукції фармацевтичних компаній, підписатися або придбати спеціалізовану медичну літературу та ознайомитисяь з інформаційними послугами для лікарів та медичного персоналу.

 

Наступна науково-практична конференція з міжнародної участю на тему «Актуальні питання загальної та невідкладної хірургії» яка присвячена 80-річчя кафедри загальної та невідкладної хірургії НМАПО ім.. П.Л.Шупика, відбудеться 20 жовтня за адресою м. Київ, вул.. Дорогожицька 9. Більше інформації та програму конференції можна знайти на сайті компанії «МЕДІАМЕД» www.mediamed.com.ua. Відвідування конференції – безкоштовне.

 
Для лікарів:Науково-практична конференція з міжнародною участю «Впровадження вітчизняних розробок в діагностиці та лікуванні захворювань нервової системи»

ЗАПРОШУЄМО на

Науково-практичну конференцію з міжнародною участю

«Впровадження вітчизняних розробок в діагностиці та лікуванні захворювань нервової системи»

Дата: 22-23 вересня 2016 року

Місце: Великий конференц-зал Національної академії наук України

Адреса: м. Київ, вул. Володимирська, 55

Захід внесено в «Реєстр з’їздів, конгресів, симпозіумів і науково-практичних конференцій, що проводяться в 2016 році МОЗ і НАМН України» за № 164

Організатори:

Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, кафедра неврології

ГО «Академія практикуючих неврологів»

Куратор: Соколова Лариса Іванівна

завідуюча кафедри неврології НМУ імені О.О. Богомольця, професор

Реєстрація учасників конференції:

22-23 вересня 2016 року о 9.45

ПЕРЕЛІК ОСНОВНИХ ПИТАНЬ НАУКОВОЇ ПРОГРАМИ КОНФЕРЕНЦІЇ

§ Предиктори, патогенез, клініка, діагностика та лікування інсульту

§ Когнітивні та психоемоційні порушення в неврології

§ Сучасні підходи до діагностики і лікування розсіяного склерозу

§ Захворювання периферичної нервової системи

§ Нейродегенеративні захворювання: хвороба Паркінсона, хвороба Альцгеймера

§ Епілепсія та не епілептичні пароксизмальні стани в неврології

§ Фармакотерапія в неврології

§ Якість життя та реабілітація пацієнтів із захворюваннями нервової системи

ПРОГРАМА КОНФЕРЕНЦІЇ

До участі у роботі конференції запрошуються лікарі за спеціальністю: неврологія, психіатрія,  лікувальна фізкультура і спортивна медицина, медицина невідкладних станів, медична психологія, психотерапія, неврологія, нейрохірургія, організація і управління охороною здоров'я, рефлексотерапія, фізіотерапія, функціональна діагностика, лікувальна справа (невідкладні стани), нейрохірургія, загальна практика / сімейна медицина, клінічна лабораторна діагностика.

Відвідування конференції – безкоштовне за попередньою реєстрацією

 
Медицинская практика в Австрии (видео)

Уважаемые друзья, в данном видео Вы сможете увидеть комментарии Ольги Р., студентки 5 курса мед. университета из Украины, которая успешно проходит 4-недельную практику в мед. университете Граца (Австрия) . Ольга делиться своим личным опытом и впечатлениями.

Видео предоставлено директором компании AGRE STUDY Expertas Austria Mrs. Anna Taucher

 
Летний языковый лагерь в Австрии (видео)

Дорогие друзья!

Представляем Вашему вниманию летний языковой лагерь в Австрии. Александр Беляев (16) рассказывает о своем опыте в лагере и проводит маленький roomtour по своей комнате

Видео предоставлено директором компании AGRE STUDY Expertas Austria Mrs. Anna Taucher

 
Летние языковые курсы в Австрии и Чехии!

Приглашаем детей и подростков на летние языковые курсы в Австрии и Чехии!

Если вы хотите совместить полезное с приятным, воспользуйтесь нашим предложение ЛЕТНИЕ ЯЗЫКОВЫЕ КУРСЫ: 2 В 1!

Приглашаем детей и подростков на Летние курсы английского и немецкого языков: 2 в 1 в городе Валтице (Чехия) с преподавателями из Канады, а также в детский лагерь с изучением английского языка в Австрии (земля Зальцбург) и в Летнюю школу в Граце (Австрия) для изучения немецкого языка.

Особенностью нашей услуги является возможность увидеть новую страну и усовершенствовать языковую практику со сверстниками и носителями языков, а также СОПРОВОЖДЕНИЕ (кураторство-патронаж) украинских студентов  24 часа в сутки в стране обучения. Кроме того оплата услуг производится  на прямую в Австрию и Чехию, что позволит Клиентам сэкономить финансовые расходы в Украине. Количество мест ограничено! Больше информации и ценовое предложение Вы можете получить по тел. +38 (096) 449-29-48, (095) 733-45-09, (044) 570-08-09

 

 
Приветствуем наших австрийских партнеров в Киеве!

14-16 апреля в Киеве прошла международная выставка "" Образование за рубежом", где приняли участие наши австрийские партнеры - компания Arge Study Expertas Austria. Важно отметить, что высшее образование в Австрии получить не так сложно как кажется. На многие специальности просто нет экзаменов. Даже в том, случае, если Вы не знаете немецкого языка, Ваши двери в ВУЗЫ Австрии - открыты. Не верите? Свяжитесь с представителем компании в Киеве +38 (096) 449-29-48, (095) 733-45-09, (044) 570-08-09  или заходите на наш австрийский сайт.

Кстати, не пропустите замечательные программы для изучения немецкого и английского языков:

Английский: Летний лагерь Федеральной земли Зальцбург - 3 и 4 недели.

Немецкий: Летняя школа для детей и подростков в Граце - 2 и 4 недели.


 
Приглашаем посетить 14 апреля научно-практическую конференцию "Внедрение современного европейского опыта лечения заболеваний нервной системы"

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Впровадження сучасного європейського досвіду лікування захворювань нервової системи»

Дата: 14 квітня  2016 року Місце: Український дім. Міжнародний конгрес-центр

Адреса: м. Київ, вул. Хрещатик 2

Програма: дивитися тут Реєстрація: дивитися тут

(Захід внесено в «Реєстр з’їздів, конгресів, симпозіумів і науково-практичних конференцій, що проводяться в 2016 році МОЗ і НАМН України» №63)

Організатори:

ГО «Всеукраїнська асоціація по неврології та рефлексотерапії» Тел. (044) 374-50-65.

ГО «Паблік хелс»

Куратор: Свиридова Наталія Костянтинівна

Учасники конференції: лікарі - неврологи, терапевти, кардіологи, реабілітологи, травматологи, лікарі загальної практики-сімейної медицини.

Реєстрація учасників конференції: 14 квітня 2016 року з 9:00 до 10:00.

Наукова тематика конференції:

- Захворювання,  пов'язані з патологією щитовидної залози - рекомендації отоларинголога

- Діабет і патологія щитовидної залози -позиція ендокринолога для неврологічного хворого

- Артеріальна гіпертензія у пацієнтів літнього віку при профілактиці інсульту - позиція кардіолога

- Стандарти лікування гострих порушень мозкового кровообігу

- Первинна та вторинна профілактика інсульту

- Інсульт: діагностика, лікування

- Післяінсультні стани:

- когнітивні порушення,

- рухові порушення,

- епіприступи,

- спастичність,

- депресія

- Порушення свідомості: критерії, прогноз, терапевтичні перспективи

- Можливості метаболічної терапії гострої і хронічної ішемії головного мозку

- Розлади вегетативної нервової системи

- Особливості лікування захворювань нервової системи в осіб похилого віку

- Розсіяний склероз: діагностика, лікування

- Епілепсія: можливості терапії, діагностика

- Хвороба Паркінсона

- Хвороба Альцгеймера

- Больові синдроми

- Дорсопатії

- Полінейропатії

- Порушення сну

- Тривога та депресія

- Нейрореабілітація кардіоневрологічних хворих

Програма:

Реєстрація:

 

 
24 марта прошла научно-практическая конференция с международным участием «Инфекционные заболевания у детей.

24 марта 2016 г. в Украинском доме в Киеве прошла научно-практическая конференция с международным участием «Инфекционные заболевания у детей. Современный взгляд на диагностику, лечение и профилактику», которая была посвящена 70-летию кафедры детских инфекционных болезней Национального медицинского университета им. А.А. Богомольца. Традиционно организаторами данного профессионального мероприятия выступили МОЗ Украины, Национальный университет им. А.А. Богомольца (кафедра детских инфекционных болезний), а соорганизатором - компания MEDIAMED.

Среди более 600 участников конференции: инфекционисты, детские инфекционисты, педиатры, терапевты, врачи общей и семейной медицины, заведующие и специалисты научно-исследовательских лабораторий, врачи станций и отделений скорой и неотложной  медицинской помощи.

Нужно отметить, что количество выставочных мини-стендов также порадовало посетителей конференции. Участники конференции смогли ознакомиться с новейшими фармацефтическими разработками в области инфекционных болезней, а также ознакомится с новинками медицинской литературы и информационными услугами в области медицины.

С приветственным словом от Национального медицинского университета им. А.А. Богомольца выступил проф. Черенько Т.М., с не менее интересным докладом об истории кафедры детских инфекционных болезней, ее 70-летнего пути развития и становления, выступил заведующий кафедрой, проф. Крамарёв С.А.. Врач из Израиля, канд. мед. наук г-н Манфред С. Грин сделал акцент в своем докладе на современные проблемы дифтерии в мире. О современных тенденциях гриппа в Украине в своем докладе рассказала проф. Голубовская О.А., а вопросам антибактериальной терапии заболеваний респираторного тракта у детей и возможности противовирусной терапии острых респираторных заболеваний, а также лечения хронического гепатита С у детей, были посвящены доклады проф. Крамарёва С.А.

Слушатели данной научной конференции ознакомились с  современными подходами к рациональной антибиотикотерапии респираторных инфекций у детей (докладчик - проф. Майданник В.Г.), а также о биологической целесообразности пандеминии гриппа у детей (докладчики - канд.мед.наук Богадельникова Е.И., проф. Мужецкая А.С., Богадельников И.В., Сергута Н.И.). Доклад проф. Больбота Ю.К. был посвящен эмпиричной терапии бактериальных осложнений ГРВИ у детей: микробиологическое обоснование.

Нужно отметить, что все докладчики данной конференции с особым вниманием подошли к проблемам не только самих заболеваний, но и коснулись вопросов терапии. Так, например, проф. Виговская О.В. сделала доклад о препаратах растительного происхождения, которые используются в терапии острых респираторных заболеваний у детей, о подходах к лечению кашля, как симптомов инфекционных заболеваний у детей. Об эффективности использования пробиотиков в педиатрической практике, рассказал проф. Хайтович Н.В.

Не менее интересными клинико-экспериментальными данными по использованию энисамиума йодида для лечения респираторной патологии поделился проф. Марушко Ю.В. А проф. Виговская О.В. ознакомила аудиторию конференции с информацией о клиническом  опыте использования лактобактерий в педиатрии, детской инфектологии. Вопросам оптимизации терапевтической тактики при острых тонзилофарингитах у детей, был посвящен доклад проф. Колосковой Е.К.

Доктор.мед.наук Березенко В.С. и старш. науч.сотрд. Михайлик Х.З. не обошли вниманием вопрос лечения хронической HCV-инфекции у детей с аутоимунным гепатитом (клинический случай).

Большой интерес аудитории вызвали доклады канд.мед.наук  Евтушенко В.В. «Регидратацийная терапия в клинике детских инфекций», доклады проф. Марушко Ю.В.«Антибиотикоасоциован-ные диареи у детей» и «Возможности, перспективы и терапевтическая эффективность B.Coagulans в педиатрической практике», а также доклад проф. Квашининой Л.В. «Микрофлора и иммунитет новорожденного ребенка: существуют ли проблемы?».

Огромная заинтересованность  слушателей  конференции была обусловлена  докладами проф. Крючко Т.А. о профилактике осложнений рекуррентных респираторных инфекций в педиатрической практике, а также докладами проф. Дуда А.К. на темы назокомиальной инфекции и путях решения проблем и характеристики и некоторых особенностях протекания кори у взрослых.

Учитывая тематику данного события, практически все доклады участников конференции были обращены к актуальным вопросам инфекционных заболеваний у детей.  Несомненно, современные взгляды на диагностику и профилактику помогут украинским специалистам защитить молодое поколение от существующих проблем в этой области.  Именно поэтому, вопросам современных макролидов и их роли в педиатрической практике был посвящен доклад проф. Крамарёва С.А.. Следует отметить, что  проф. Трихлеб В.И., сделал в своем докладе акцент на детское население в эпидемическом процессе острых респираторных заболеваний в Украине. Также,  привлекли внимание профессиональной аудитории следующие доклады: проф. Бодня Е.И. «Актуальные вопросы лечения гельминтозов у детей»; проф. Сорокман Т.В. «Современный взгляд на инфекционные моноклеозы у детей»; проф. Матейко Г.Б. «Варицела-зостер вирусная инфекция у новородженных. Случай из практики»; проф. Усачовой Е.В. «Современные клинико-эпидимиологические особенности энтеровирусной инфекции в Запорожской области» и проф. Виноград Н.О. «Комаринные эндемичные трансмиссивные природно-очаговые инфекции в Украине».

Неслучайно, тематика данной конференции была насыщенной и интересной, ведь молодое поколение – это цвет украинской нации. Надеемся, что следующие конференции также соберут огромное количество единомышленников  и смогут осветить другие существующие проблемы современной медицины.

Следите за графиком медицинских конференций на наших сайтах www.mediamed.com.ua и www.virainfo.kiev.ua

 

 

 
Приветствуем наших партнеров ЕКА University в Киеве!

Приветствуем наших прибалтийских партнеров в Киеве! Приглашаем получить высшее образование в престижном Рижском Университете ЕКА University по специальностям: дизайн интерьера, менеджмент, предпринимательская деятельность и МВА. Обучение на русском и английском языках! Получите диплом Европейского образца и откройте свои горизонты в Европе! 
4 березня 2016 року в м. Києві відбулася науково-практична конференція з міжнародною участю «Неврологічні читання (V) пам’яті Панченка Д.І.»

Найцікавіше з  «Неврологічних читань…»

4 березня 2016 року в м. Києві відбулася науково-практична конференція з міжнародною участю  «Неврологічні читання (V) пам’яті Панченка Д.І.», яку проводили з нагоди 110-річчя від дня народження видатної наукової постаті, засновника неврологічної школи НМАПО імені П. Л. Шупика професора Дмитра Івановича Панченка.

Програма  конференції була складена відповідно до тематики НДР кафедри неврології і рефлексотерапії НМАПО* «Профілактика, діагностика, комплексне лікування та реабілітація захворювань нервової системи з використанням методів рефлексотерапії». В ній були широко представлені усні та стендові доповіді стосовно питань діагностики та лікування, реабілітації найактуальніших неврологічних захворювань. До переліку запропонованих для розгляду тем увійшли захворювання, що супроводжуються больовим синдромом, а також питання коморбідної патології.

Ініціаторами проведення конференції виступили НМАПО* (кафедра неврології і рефлексотерапії) та Всеукраїнська асоціація з неврології та рефлексотерапії.

Конференцію відкрив д. мед. н., професор, директор Інституту сімейної медицини НМАПО* О. Г. Шекера, який привітав учасників конференції та передав слова привітання і побажання успіху від керівництва НМАПО*.

Головний позаштатний спеціаліст МОЗ України зі спеціальності «Рефлексотерапія», д. мед. н., професор, завідувач кафедри неврології і рефлексотерапії НМАПО* Н. К. Свиридова у своїй доповіді «Ішемічний інсульт: стандарти лікування у 2016 р.» ознайомила лікарів з сучасними світовими досягненнями у галузі терапевтичного ведення хворих з інсультом.

За допомогою сучасних комп’ютерних технологій зв’язку було прочитано дві лекції: з Лондона - «Прогресуюча втрата зору при розвитку патології нервової системи: діагностичний алгоритм та тактика ведення хворих» (доповідач - Ben Burton, д. мед. н., професор, директор з досліджень та розвитку Університетської лікарні Джеймс Пейдж, Велика Британія) і з Едмонтона - «Безрухові розлади при хворобі Паркінсона» (доповідач - Oksana Suchowersky, д. мед. н., професор медицини, медичної генетики і психіатрії, кафедри медичної генетики та педіатрії, неврологічний дослідний центр Університету Альберти, Канада).

Свої доповіді з питань неврології та суміжних дисциплін також представили провідні українські вчені: Заболотна Д. Д. (д. мед. н.,  провідний н. с. ДУ «Інститут отоларингології ім. проф. О. С. Коломійченка НАМН України»), Сичов О. С. (д. мед. н., професор, науковий керівник відділу аритмій серця ННЦ «Інститут кардіології ім. акад. М. Д. Стражеска» НАМН України), Паньків В. І. (д. мед. н., професор, зав. відд. профілактики ендокринних захворювань Українського НПЦ ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України),  Берсенєв В. А. (к. мед. н., голова Міжнародного благодійного фонду лікаря Берсенєва) та інші.

Всього в конференції взяли участь 325 лікарів з усіх регіонів України: неврологи, сімейні лікарі, рефлексотерапевти та лікарі інших спеціальностей. За результатами роботи конференції її учасники прийняли рішення, в якому відзначено прагнення лікарів і надалі систематично (один раз на рік) проводити конференції з міжнародною участю, що увічнюють пам’ять видатного вітчизняного невролога Д.І. Панченка.

Примітка: * НМАПО - мається на увазі НМАПО імені П. Л. Шупика

Генеральний партнер конференції - компанія Медіа Мед - організатор медичних конференцій, семенарів, виставок та конгресів

 
Осенний деловой сезон подошел к концу!

Заканчивая осенний деловой сезон компания MediaMed совместно с МОЗ Украины, НМАПО им. Шупика, НАМНУ Украины ин-том электросварки им. Патона, «Укрмедпатентинформ», центром Электросварочной хирургии и новейших технологий Киевско городской клинической больницы №1 провели профессиональное мероприятие для хирургов-камбустиологов в широком формате. 26-27-28 ноября в Киеве состоялась XV Научно-практическая конференция с международным участием «Клинико-технологические вызовы в этапной и реконструктивной хирургии. Огнестрельные и бытовые ранения, электросварка и соединение живых тканей, синдром диабетической стопы», X научно-практическая конференция с международным участием «Сварка и термическая обработка живых тканей: теория, практика, перспективы», а также был проведен мастер-класс «Использование технологии сварки живых тканей и обородувания ПАНОТМЕД в специализованной хирургической практике». В ходе проведния данного мероприятия более, чем 500 специалистов смогли прослушать доклады 417 спикеров из Литвы, Беларуси, Чехии. В этот раз слушателей конференций потрясла география докладчиков из Украины: Киев, Винница, Артемовск, Донецк, Днепропетровск, Днепродзержинск, Харьков, Ужгород, Запорожье, Полтава, Львов, Кривой Рог, Херсон, Черновцы, Глобине, Одесса. Данное событие было разделено на несколько деловых площадок: в 3-х залах и в вестибюле здания Большого конференц-зала АМНУ и в самом институте им. Патона, где слушатели, смогли ознакомиться с новинками продукции  и стендовыми докладами в данной области.

Информационно-сервисное агентство «ВИраИнфо» еще раз благодарит компанию MediaMed за плодотворное сотрудничество  и приглашает ознакомится с планом зарегистрированных конференций на 2016 год на сайтах www.mediamed.com.ua и www.virainfo.kiev.ua

 

 

 
Благодарность НМАПО им. Шупика!

Информационно-сервисное агентство «ВИраИнфо» искренне благодарит  Национальную медицинскую академию последипломного образования им. П.Л. Шупика в лице проректора по международным связям и научно-педагогической работе с иностранными гражданами Косаковского А.Л. и заведующего отделом по международным связям, доцента Клименко А.В. за предоставленную возможность проведения презентации для иностранных студентов на тему: «ПЕРСПЕКТИВЫ и ВОЗМОЖНОСТИ для ВРАЧЕЙ В ЕВРОПЕ». В рамках данной встречи иностранные студенты смогли  узнать о алгоритме нострификации медицинского диплома, подготовки и сдачи апробационных экзаменов, возможностях официального трудоустройства в Австрии, Великобритании, Германии, Чехии, а также задать вопросы в области подготовки стоматологов, директору стоматологического практично-учебного медицинского центра НМАПО им. П.Л. Шупика, кандидату медицинских  наук Савченко Н.В.  и партнеру агентства «ВИраИнфо» - руководителю  проекта Гребень Т.Н.


 
"ВИраИнфо" приветствует австрийских партнеров в Киеве!

Приветствуем наших австрийских партнеров - компанию ARGE STUDY EXPERTAS AUSTRIA в Киеве в рамках Международной выставки "Образование за рубежом", которая проходит в Киеве 12-14 ноября 2015.

Если вы хотите узнать больше о поступлении в ВУЗЫ Австрии, языковых курсах немецкого языка, медицинской практике в г. Грац или открытии Вашей компании Австрии, у вас есть шанс посетить наш стенд завтра (14 ноября). Мы всегда рада ответить на Ваши вопросы по тел.: +38 (096) 449-29-48; (095) 733-45-09; (044) 570-08-09.

Позаботьтесь о своем европейском будущем уже сегодня!


 

 
Медицинский деловой сезон продолжается!

И снова компания MEDIAMED совместно с МОЗ Украины и кафедрой акушерства и гинекологии № 2 Национального медицинского университета им. Богомольца порадовала украинских специалистов проведением Научно-практической конференции с международным участием на тему «Патология слизистых оболочек у женщин. Иммунологические и возрастные особенности».

Более 250 специалистов, а среди них: врачи-гинекологи, акушеры-гинекологи, пульмонологи-фтизиатры, семейные врачи, педиатры, онкологи, стоматологи, стали посетителями данной конференции 12 ноября 2015 г.  (большой конференц-зал Академии Медицинских Наук Украины) в Киеве.

Слушатели конференции смогли ознакомиться с докладами спикеров из Ивано-Франковска, Киева, Львова, Одессы, Полтавы, Тернополя, Ужгорода, Витебска (Беларусь) и Тбилиси (Грузия).

В этот раз модераторами данного профессионального мероприятия выступили уважаемые специалисты в данной области: проф. Бойчук, зав. каф. акушерства и гинекологии №2 мед.университета им. Богомольца - Гнатко, проф. Нагорная, проф. Курченко, проф. Бойко, проф. Макарчук, проф. Береговая.

В рамках конференции докладчиками были затронуты самые актуальные и современные темы в области гинекологии, а именно: «Иммунные факторы репродуктивного процесса», «Иммунномодуляторные свойства гормонов гонодтропной системы», «pH влагалищного секрета, который является показателем здоровья репродуктивной системы женщины», «Комплексная оценка состояния слизистой шейки матки во время беременности», «Городской иммунитет при патологии шейки матки на фоне гормональной дисфункции», «Комплексный подход к лечению эндоцервикозов у нерожавших женщин».

Большое внимание в докладах было уделено таким вопросам, как: «Иммунологии герпесвирусной инфекции у женщин», «Изменения в секреторной функции желудка в первом триместре беременности». Несомненный интерес вызвали доклады спикеров на темы: «Проявление аллергического ренита на фоне принятия противозачаточных препаратов», «Переклампсии и периодонтита», «Вагинальной инфекции и преждевременным родам». Также выступающие спикеры не обошли вниманием аспекты, связанные с «современным подходом к минимизации воспалительных процессов в клинике беременности высокого риска», «новационных технологий в лечении микстинфекции слизистой гениталий». Слушатели смогли узнать о «роли пробиотиков в комплексном лечении вульвоватнитов у девочек-подростков», обратить внимание на вопросы «персонификованной коррекции вагинальной микробиоты и местного имунитета в предупреждении патологий инициированных воспалением».

Для стоматологов были подготовлены специальные доклады на такие важные темы как: «Пробиотическая концепция лечения стоматологических заболеваний», «Современные аспекты лечения заболеваний слизистой оболочки рта и методы коррекции», а также специалистам было интересно узнать о «Роли первичной цепочки в профилактики онкологических заболеваний слизистой оболочки рта».

Несомненный интерес со стороны слушателей был проявлен к докладам, связанным с «Изменениями иммунологической регуляции при эндомитриозе ассоциированном с бесплодием», «Имунологическими факторами бесплодия у женщин, которые перенесли хронические заболевания органов малого таза и методы их коррекции». Особое внимание было вызвано к докладам с данными по «Клиническим исследованиям для внедрения новых способов персонификованной биокоррекции вагинальной микробиоты», а также к докладам о «Влиянии нутриэнтного состава пищевого рациона на иммунный состав слизистой у женщин»,  «Вагинальной микробиоте у женщин с трубно-перитонеальным бесплодием» и «Профилактики образования злукового процесса брюшины при оперативном лечении женщин с нерешенной репродуктивной функцией.

В заключение плодотворного рабочего дня был проведен круглый стол на тему «Индивидуализация подхода к выбору лечения патологии слизистых у женщин: научно-организационные и клинико-лабораторные основы».

Информационно-сервисное агентство «ВИраИнфо» искренне благодарит компанию MEDIAMED за предоставленную возможность выступить информационным партнером данной конференции.

Следите за календарем медицинских событий на наших сайтах www.virainfo.kiev.ua и www.mediamed.com.ua


 
Деловая осень в разгаре!

И снова деловая осень радует огромным количеством профессиональных мероприятий. Медицинский сектор – не исключение.

В течение 2-х дней (28-29 октября) в Киеве, в большом конференц-зале Национальной Академии Медицинских Наук Украины с огромным успехом прошла научно-практическая конференция с международным участием на тему «Новейшие технологии в диагностике и лечении инфекционных болезней. Проблемы медицины тропиков и путешествий», которая была посвящена 90-й годовщине кафедры инфекционных болезней Национального медицинского университета им. Богомольца.

Организаторами данной конференции традиционно выступили МОЗ Украины, Национальный медуниверситет им. Богомольца и компания MediaMed

Более 560 специалистов в области инфекционных болезней смогли ознакомиться с докладами ученых и практикующих врачей из Азербайджана, Беларуси, Венгрии и Украины.

Как правило, тематическое наполнение конференций данного формата всегда отличается насыщенной программой докладов. Данная конференция не стала исключением.

В программе конференции были затронуты следующие основные аспекты в области инфекционных болезней: «Инновационные методы лечения вирусных гепатитов на современном этапе и особенности диагностики разных стадий фиброза печени», «Актуальные вопросы коинфекции ВИЛ/ хронического гепатита С и туберкулеза», «Диагностика и лечение герпесвирусных инфекций», «Тропическая медицина и медицина путешествий – новая проблема отечественной охраны здоровья». Кроме того, докладчиками были освещены вопросы «Этиологических и патогенетических подходов к лечению диарейных заболеваний», было обращено внимание сезонному вопросу «Респираторных заболеваний – вопросы профилактики и лечения», а также уделено внимание таким вопросам, как «Проблемы резистентности к антимикробным препаратам в совеременном мире» и «Болезням Лайм и Лайм-ассоциованным заболеваниям на современном этапе».

Приятно отметить о расширение количественной составляющей участников выставочной экспозиции в рамках данной конференции. Данный факт еще раз подтверждает огромный интерес врачебной аудитории к новинкам продукции фармацевтических компаний, что дает уникальную возможность в свою очередь фармкомпаниям презентовать инновационные продукты непосредственно целевой аудитории.

ОТЗЫВЫ УЧАСТНИКОВ ВЫСТАВОЧНОЙ ЭКСПОЗИЦИИ В РАМКАХ КОНФЕРЕНЦИИ:

СЕМЕНОВ АНДРЕЙ – продакт-менеджер рецептурного отдела украинского фарм.производителя VALARTIN PHARMA.

«Мы ежегодно участвуем в данной конференции и считаем, что это наиболее крупное и информативное событие среди инфекционистов. Сказать по правде, для нас это имиджевое мероприятие. Нужно отметить, что уровень организации конференции – high level. Поэтому, мы просто обязаны участвовать в мероприятиях такого рода.

Я занимаюсь направлением лечения вирусных гепатитов, а на данной конференции собираются именно ведущие специалисты-гепатологи Украины. Именно поэтому покрытие целевой аудитории на данном мероприятии практически максимальное. Если говорить об участии в медицинских выставках, мы не участвуем по причине того, что у нас очень узконаправленная линейка препаратов. Это дорогостоящие препараты, которые направлены на узкие ниши  специалистов. А так как мы не представляем безрецептурные препараты, не имеет смысла работать с широкой аудиторией конечных потребителей».

НАТАЛЬЯ КАЛМЫКОВА – продакт-менеджер линейки вирусных препаратов компании «Дельта Медикал».

«Для нас это основная целевая конференция, поскольку здесь собираются все инфекционисты из разных регионов Украины, а лекции проходят под эгидой кафедры инфекционных болезней. В данной научно-практической конференции мы участвуем с 2008 года и для она, по сути, стала площадкой на которой мы можем представить новые препараты, которые только выводим на рынок Украины, а также напоминаем о тех, которые уже присутствуют на рынке. Если говорить о лекционной программе, то она очень насыщенная. Например, в этом году мне понравилась разбивка по генотипам в лекциях, посвященных гепатиту С. Приятно отметить, что каждый докладчик в этой теме, показал и очень глубоко затронул проблематику по отдельно взятым генотипам. С моей точки зрения, программа очень широкая. Нам интересно, например, исключительно, генотип, но я вижу, что в докладах освещены и другие патологии. Если говорить об участии в медицинских выставках, то у них немного другой формат, чем в научных-конференциях. Я знаю, что на выставках присутствуют сессии с подобными докладами. Однако, специалисты, почему-то, не всегда приезжают на подобные выставки. Скорее врачи приезжают на такие профильные конференции. Когда они знают точно, что будут доклады конкретно по их специальности. Среди докладчиков будут те opinion leaders, мнению которых они доверяют. И также играет роль тот факт, что они получат конкретную информацию от своих коллег, к которым они прислушиваются и опыт которых применяют в своей работе.

Как факт, выставки и конференции нельзя ставить в один ряд, это разные по формату мероприятия. У каждого из которых есть ряд своих преимуществ. На сегодняшний день, конкретно для нас более подходящим считается формат научных конференций, когда есть возможность в плотную донести информацию конкретным специалистам, у которых уже есть опыт работы именно с нашими препаратами, а также, где есть возможность обменяться мнением и поделиться опытом с другими специалистами, и даже ответить на волнующие вопросы с трибуны. Как резюме, мы более, чем довольны участием в данной конференции».  

ОЛЕСЯ РОМАНЮК – менеджер украинского лечебно-диагностического центра-лаборатории семейной медицины, г. Киев. 

« Основная наша задача участия в научно-практической конференции – это реклама диагностического центра. Так как мы тесно сотрудничаем с врачами-инфекционистами, участие в данной конференции очень важно для нас. Прежде всего, мы являемся лабораторией, где проводим исследования различного рода инфекций. Кроме того у нас есть вакцины как для детей, так и для взрослых. Ну а если украинские туристы соберутся посетить какую-либо экзотическую страну в тропиках, они смогут сделать у нас специальные прививки, например от желтой горячки. Кроме того, диапазон лабораторных исследований у нас достаточно широкий, начиняя от гематологии до заболеваний, передающихся половым путем, а также инфекции, вирусы, исследования аутоиммунных и аллергологических заболеваний.  Мы очень довольны масштабами и организацией данного мероприятия, и планируем участвовать в будущем. Конечно, пока рано говорить об итогах конференции, количестве новых партнеров и клиентов, но мы очень надеемся, что после конференции мы наладим новые контакты с врачами и тем самым получим дополнительно пациентов в свой центр. Сегодня ясно одно, что для себя мы выбираем формат научно-практической конференции с выставочной экспозицией». 
PLAB Test Training уже в Киеве!

Вчера в Киеве прошла презентация для врачей, желающих подготовится к профессиональному и языковому тесту PLAB  (Professional and Linguistic Assessments Board). Теперь каждый врач, который хорошо знает английский и планирует найти официальную работу в Великобритании может пройти подготовку PLAB Test Training  в Киеве  05-09 ноября 2015 г. Презентация была представлена Ассоциацией Врачей Медицинского Туризма.

Обучение будет проходить в течение 4 дней, которые проведет специально приглашенный практикующий врач из Великобритании. В ходе обучения врачи смогут интенсивно подготовится к сдаче теста, разобрать 4000 он-лайн тестов и проверить себя. Для более детальной информации и записи на тренинг, звоните (096) 449-29-48, (095) 733-45-09, (044) 570-08-09

 
Международная научно-практическая конференция на тему: «Европейский опыт диагностики лечения заболеваний нервной системы»

В очередной раз компания MediaMed с высоким профессионализмом приготовила для украинских врачей-неврологов  мероприятие  в формате Международная научно-практическая конференция на тему: «Европейский опыт диагностики лечения заболеваний нервной системы», которая прошла сегодня (16 октября) в Киеве с большим аншлагом. Данное мероприятие прошло при поддержке НМАПО им. Шупика.

Более 450 врачей смогли ознакомиться с докладами не только украинских специалистов. Поделиться своим опытом приехали докладчики из Испании, Великобритании, Канады и Чорногории. Слушатели конференции смогли узнать о новых алгоритмах диагностики и лечения хронической ишемии мозга и ишемического инсульта, сердечно-сосудистых и переброваскулярных патологиях, разобраться в тревожных и депрессивных состояниях при неврологических заболеваниях, ознакомиться, что нового в острой боли и нейрогенетике,  каковы основные проблемы диференционной диагностики парконсонизма, а также узнать много нового и интересного.

Оживление интереса украинских специалистов к данному мероприятию и высокая посещаемость еще раз подтверждает, что украинское врачебное профессиональное сообщество начинает выходить из состояния покоя, а данные мероприятия становятся неотъемлемой частью  и основной медиа-площадкой для продвижения продуктов фармацевтических компаний на рынок Украины.

Следите за календарем медицинских событий на наших сайтах www.virainfo.kiev.ua или www.mediamed.com.ua


 
Сенсация! Новая книга для молодых врачей!

Вниманию врачей и специалистов в области медицины! Готовится к выходу в свет книга "Первый миллион молодого врача", автор Виктор Труш. Данная книга, вторая в серии "Бизнес-книги для врачей", является руководством по построению системы стабильного дохода в сфере медицинских услуг. Это путеводитель для врачей в мир финансового успеха. Книга содержит разделы, посвященные философии богатства, психологии, маркетингу, менеджменту, юридическим и правовым вопросам врачебной деятельности, практические советы по реализации цели стать успешным и богатым врачом, а также знакомит читателей с возможностями образования и работы за рубежом. Издание будет интересно не только тем, кого традиционного называют молодыми врачами, но и широкому кругу читателей с высшим медицинским образованием, стремящихся создать собственный медицинский бизнес, приобрести финансовую и личную свободу.

 
Приглашаем к участию в выставке Home Textile-2016 в Казахстане!

Уважаемые производители текстиля!

Приглашаем к участию в 13-й Международной выставке Домашнего Текстиля - Central Asia Hometextile-2016, (Алматы, Казахстан),  которая откроет широкие возможности для поставщиков и покупателей, планирующих расширить свой бизнес на перспективном рынке Центральной Азии.

Профиль экспонентов: из более чем 15 стран, таких как Белоруссия, Бельгия , Египет, Франция, Греция, Германия, Индия, Иран, Италия, Казахстан, Корея, Киргизия, Пакистан, Польша, Португалия, Россия, Испания, Турция, Украина, Узбекистан.

Профиль Посетителей: Выставку посетят из основных городов Казахстана, таки как: Алматы, Астана, Караганда, Кзылорда, Актау, Атырау,Тараз, Талдыкурган, Оскемен, Семей, Павлодар, Чимкент, Актобе, а также из соседних стран как Кыргызстан, Узбекистан, Таджикистан, Туркменистан.

Разделы выставки

• Шторы, жаккардовые ткани для штор

• Тканые материалы для штор

• Тюли, хлопчатобумажные ткани

• Шторы из органзы, тафты

• Декоративная и обивная ткань

• Декоративные подушки, отделка и вышивка

• Текстиль для спальных и ванных комнат

• Покрывала, постельное белье, скатерти.

• Полотенца и халаты

• Коврики, циновки, пледы

• Кухонные принадлежности из текстиля

• Ковер и настил

Больше информации и условиях участия Вы можете узнать по контактам в Украине:

(096) 449-29-48, (095) 733-45-09, (044) 570-08-09

или высылайте Ваши запросы на Эл.почту: Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript

 
Международная Конференция по неврологии, Киев, День второй!

Благодарим компанию MEDIA.MED за предоставленную возможность участия во втором дне Научно-практической конференции с Международным участием "Современные подходы к диагностике и лечению заболеваний нервной системы", который оказался не менее интересным, чем первый. В рамках конференции практикующие врачи-неврологи, а также психологи и даже офтальмологи смогли ознакомится с докладами ведущих специалистов в СЕКЦИЯХ: "Предоставление медицинской помощи неврологическим больным на до госпитальном этапе", "Демиэлинизуючие заболевания нервной системы. Междисциплинарные аспекты в неврологии".

Благодаря профессионализму команды компании MEDIA.MED, объединившей на площадке конференции более, чем 200 профессионалов,  агенства "ВИраИнфо" и "Семья Успеха" в течение двух дней смогли ознакомить участников  с возможностью официального трудоустройства врачей и медперсонала в Чехии, Германии, Польше и мед. практики в Австрии. Следите за нашими новостями!


 

 

 
<< Первая < Предыдущая 1 2 3 4 Следующая > Последняя >>

Страница 2 из 4
 
 

© 2006-2015 Информационно-сервисное агентство "ВИраИнфо". Все права защищены.